Eltérő fényforrások hatásának vizsgálata pecsenyecsirkék termelési paramétereire

Az állattenyésztésben, állattartásban való hasznosíthatóság (technológiába illesztés, adaptálhatóság)

A mellékelt kísérlet alapján kijelenthető, hogy a BrightLife ® LED világítási rendszer – amellett, hogy használatával 60-80%-os költségmegtakarítás érhető el, magas biológiai többlethozamot eredményez. A rákosligeti pecsenyecsirke kísérlet alapján:

  • a madarak vágáskori átlag8os testsúlya 43 grammal volt több, mint a kontroll csoporté a 6. héten, ami egy 100 000-es állomány esetén 4300 kg!
  • számos integrátor által szorgalmazott 5 hetes nevelési idő végén a testsúlyok között 106,9 gramm különbség volt a BRIGHTLIFE LED Technológia javára, ami összesen 106 900 kg plusz élősúly többlet!

Emellett:

  • a madarak takarmányfelvétele az utolsó héten csökkent, takarmányértékesítése javult
  • BrightLife® LED Technológia igazolta energiahatékonyságát, átlagosan 60-80 %-os energiamegtakarítást lehetett elérni az új technológia használatával
  • az izzóval megvilágított csoport mellhúsának nyíróereje lényegesen (p=0,0002208) nagyobb volt, mint a BRIGHTLIFE LED Technológia csoport esetében, vagyis az izzóval megvilágított csoport mellhúsa rágósabb volt.
  • vizsgált tényezők körében több paraméterben javító hatású, nem tudtunk káros hatást megfigyelni.


Az állattenyésztésben folyó kísérleteink mellett nagy figyelmet szentelünk a kertészeti kultúráknak (saláta, batáta, ehető növények…) is.